Ik héb het, ik vind het, ik kan het!  

Bij ons bereikt elk kind zijn of haar eureka-moment op eigen tempo. We begeleiden de leerlingen dan ook op hun eigen niveau. De focus ligt op zelfstandig werken, leren met plezier en probleemoplossend denken. Sinds 2022 groeien we van een kleuterschool tot een volledige basisschool. Er komt een nieuw gebouw met een groene speelplaats.   

Goed in je vel 

Goeiemorgen! Zo verwelkomen we jou en je kind elke ochtend aan de poort. Je zet je kind af aan de klas. Heb je vragen of bezorgdheden? Dan luisteren we naar je. We zorgen dat je kind zich geborgen voelt op school. Onze leerlingen ontwikkelen respect voor elkaars eigenheid. Ze leren vreedzaam samenspelen, conflicten uitpraten, sorry zeggen. De leerlingen krijgen soep en fruit op school. Ze kunnen bewegen in de verschillende speelzones, aangepast aan hun leeftijd. Zit je kind liever rustig tijdens de speeltijd? Dan kan het lezen in onze leeshoek.  

 

Eureka_klas

Zelfstandig en samen leren

Van in de kleuterschool begeleiden we je kind naar zelfstandigheid. De kleuters leren experimenteren, hoekenwerk kiezen en opdrachtjes zelfstandig aanpakken. In de lagere school plannen de kinderen steeds meer hun eigen werk. Ze krijgen de uitleg voor een taak samen in een kring. Dan schatten ze in: kan ik zelfstandig werken, heb ik meer uitleg nodig van een klasgenootje of van de leerkracht, of wil ik extra uitdaging? Voor vakken als rekenen kunnen leerlingen zelfs een jaar lager of hoger les volgen als dat beter bij hun niveau past. Zo ervaart iedereen succes.   

Eureka_bouwen

Krachtige, talige leeromgeving  

Taal krijgt bijzondere aandacht. Afspraken, belangrijke woorden: ze hangen overal op school. Als ouder kan je boeken lenen uit onze schoolbib, komen voorlezen, de juiste uitspraak horen op de digitale woordkaarten van je kind. Zo brengen we het Nederlands bij jou thuis.   

Er zit een duidelijke opbouw in onze lessen, van instapklas tot zesde leerjaar. Het didactisch materiaal volgt die lijn: puzzels, spelletjes, ICT-materiaal, ze zijn allemaal aangepast aan de leeftijd. In onze lessen verwerken we verschillende vaardigheden. Tijdens rekenen bieden we ook taal aan, via lezen schaven we fijne motoriek bij ... Bij ons ontdekken de leerlingen cultuur, sport en andere vormen van beweging. Door ook onbekendere sporten aan te bieden, verruimen we de blik van de kinderen. Ook na de uren kunnen ze hier sporten. Schuilt er een creatieveling in je kind? Dan kan het Beeldende kunst volgen bij de Academie van Merksem. 

Ouder, hartelijk welkom!  

Je hoort erbij in onze school. Kom gerust eens kijken hoe we werken in de klas. Speel mee spelletjes, voetbal met onze leerlingen, vergezel ons op uitstap. We houden je op de hoogte via Smartschool en delen regelmatig foto’s, zodat je kan zien wat we doen. Heb je zin om te helpen? Kom klussen, werk mee aan de kledingmarkt of het soep- en fruitproject, help tijdens onze feesten …   
 
Ook met de buurt hebben we een goed contact. We bekijken voorstellingen in het Oude Badhuis. We zitten in het welzijnsoverleg met partners als Kind en Gezin en Dokters van de Wereld. Heb je een vraag rond betalingen, administratie, vrije tijd? Ons welzijnsanker verwijst je naar de juiste organisaties.  

Eureka_spelen